Terug

Online behandelprogramma voor daders en slachtoffers van huiselijk geweld

In de online module leert de cliënt vaardigheden waarmee hij of zij zonder geweld om kan gaan met conflicten in de relatie, de module is dan ook bedoeld voor de cliënt én zijn of haar partner. Ook krijgt de cliënt praktisch inzicht en oefeningen waarmee hij of zij de relatie met de partner kan verbeteren. De module is dusdanig flexibel opgebouwd dat het inzetten van bepaalde elementen uit de module op ieder moment aangepast kan worden aan iedere situatie. Het blijft de taak van de behandelaren om in te schatten wat aansluit op het juiste moment. Aangezien de pilot langzamer op gang is gekomen dan van tevoren gedacht, is het raadzaam voor instellingen die willen starten met de module, te investeren in een gedegen implementatie. Uit de pilot is gebleken dat er een aantal zaken randvoorwaardelijk op orde moeten zijn, zodat behandelaren de module kunnen gaan inzetten ter ondersteuning aan de reguliere behandelingen. 

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen