Terug

Onderzoeksbehoeften PPC's

Met het aansluiten van de PPC's bij KFZ is het wenselijk om de balans op te maken en te inventariseren welke behoeften aan producten (instrumentarium, interventies, richtlijnen etc.) er spelen in dit specifieke zorgveld. Te denken valt aan behoeften op het gebied van diagnostiek, begeleiding, interventies en continuïteit van zorg met als doel om de kwaliteit van de zorg  verder te verbeteren c.q. te vernieuwen. Deze behoefteninventarisatie heeft ook een verdere prioritering opgeleverd, die gebruikt wordt voor het richting geven aan vervolgonderzoek voor de PPC's. 

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen