Terug

Onderzoeksbehoeften Federatie Opvang

Sinds 2015 is Federatie Opvang aangesloten bij KFZ. Vanaf nu wordt er jaarlijks een geoormerkt budget beschikbaar gesteld voor calls die specifiek gericht zijn op forensische cliënten in de maatschappelijke opvang. Binnen deze pre-call is gekeken naar welke onderzoeksbehoeften er bestaan bij maatschappelijke opvanginstanties die te maken hebben met deze forensische doelgroep. Hieruit zijn een drietal onderwerpen gekomen waarvoor in september 2016 calls zijn uitgezet.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen