Terug

Netwerkactivatie tijdens de behandeling

De verwachting bij deze studie was dat informele netwerkleden op deze manier beter bij de behandeling en resocialisatie betrokken konden worden, en dat zij tevens belangrijke additionele informatie konden geven over risicogedrag buiten het blikveld van de professional. In de literatuurstudie die in de eerste fase van dit project is uitgevoerd is onder andere ingegaan op wat er reeds bekend is over netwerkbenadering bij (forensische) patiënten. Het afnemen van de vragenlijst bleek in de praktijk zowel voor de naasten, als voor de behandelaars een forse tijdsinvestering te vragen, welke werving van voldoende patiënten en hun naasten bemoeilijkte. De ontwikkelaars geven een aantal waardevolle inzichten en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek over het succesvol betrekken van naasten in de behandeling. 

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen