Terug

Mind the gap: continuïteit in de forensische keten

Het onderzoek heeft een behoefte inventarisatie opgeleverd met hierbinnen een duidelijke prioritering en een concrete aanzet voor vervolgonderzoek of productontwikkeling. Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen