Terug

Menselijke benadering

Cliënten van Pameijer geven aan dat ze in de begeleiding als mens benaderd worden. Dit ervaren zij als een contrast met de bejegening die zij soms gewend zijn vanuit detentie of de kliniek. Ze ervaren dat begeleiders naast ze staan en niet boven ze. Er wordt niet over cliënten gepraat maar mét ze gepraat en ze hebben ruimte om eigen keuzes te maken. Begeleiding is geduldig en cliënten merken dat begeleiders moeite en tijd in hun investeren. Begeleiding benadrukt ook dat cliënten eigen regie hebben over hun leven en dat ze eigen verantwoordelijkheid hebben voor hun proces naar herstel. Hoewel dit voor sommige cliënten in het begin van het traject erg wennen is, laat deze bejegeningsmanier cliënten uiteindelijk realiseren dat ze zelf hebt gekozen om het begeleidingstraject aan te gaan en dat ze voor zichzelf bij Pameijer zijn. Begeleiders zijn bereid om ver te gaan voor een cliënt en mee te bewegen in het pad dat een cliënt bewandelt, maar diegene moet dan wel zelf motivatie laten zien om aan de slag te gaan.

Dit betreft een parel binnen het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

Meer over deze parels

Best practice aandragen