Terug

Literatuuronderzoek en operationalisatie van behandelvoortgang binnen de forensische zorg

Op basis van de uitkomsten van de literatuurstudie, het veldonderzoek (consultaties en discussies met professionals uit verschillende typen forensische instellingen) wordt een definitief conceptueel model voor het monitoren van behandelvoortgang uitgewerkt en opgesteld.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen