Terug

Leefstijltraining Justitiabelen i.c.m. contingency management

De Leefstijltraining Justitiabelen (LSTJ) is een interventie die is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie (CGT) die heeft bewezen effectief te zijn in de aanpak van middelengebruik en crimineel gedrag. Toch bleek er bij bijna 50% van de individuen die deze training volgt sprake van terugval, de LSTJ was derhalve voor verbetering vatbaar. Een nieuw beschikbare gedragstherapeutische methodiek, namelijk contingency management (CM), is een gedragstherapeutisch programma gericht op systematische contingente bekrachtiging (met geld of vouchers) van vooraf vastgelegd doelgedrag. Een combinatie van CGT en CM lag voor de hand om te komen tot grotere effectiviteit en is op diverse terreinen reeds succesvol gebleken. In dit project is onderzocht wat de bruikbaarheid en toepasbaarheid is van deze combinatiebehandeling (LSTJ+CM) binnen de reguliere forensische zorg. De meerwaarde voor de praktijk is dat deze aanvullende methodiek kan leiden tot meer compliantie aan behandeling, minder middelengebruik en als gevolg daarvan minder recidive. 

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen