Terug

Lange adem

In de begeleiding van cliënten heeft de Tussenvoorziening een lange adem. Dat wil zeggen dat de begeleiding altijd mogelijkheden blijft zoeken ondanks dat een cliënt te maken heeft met bijzondere voorwaarden. Medewerkers zijn bereid om ver te gaan voor een cliënt en blijven zich inspannen voor een vertrouwensband. Begeleiding beweegt mee met de cliënt, ook als een cliënt terugvalt of terug moet naar detentie of de kliniek. Cliënten blijven in het vizier en worden niet zomaar op straat gezet. Ze krijgen een tweede, derde of vierde kans en waar nodig worden creatieve alternatieven onderzocht. Een van de medewerkers vatte het mooi samen: ‘Binnen de kaders buiten de lijntjes kleuren’.

Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1. 

Meer over deze parels

Best practice aandragen