Terug

Korte lijnen met de ketenpartners

Wender heeft korte lijnen met de verschillende partners waar ze mee samenwerken, zoals de gemeente, verslavingszorgorganisaties en reclassering. Wender is hierdoor in staat snel in contact te komen met partners en snel te schakelen om in het belang van de cliënt te kunnen handelen. Binnen Wender houden ze de contacten warm door het gezicht te laten zien, bereikbaar te zijn en partners goed op de hoogte te houden van ontwikkelingen. Medewerkers gaan bijvoorbeeld mee met cliënten naar afspraken met reclassering of verslavingszorgorganisaties. Ook is er bij de plaatsing van cliënten nauw contact met de gemeente, worden risico’s besproken en wordt de gemeente op de hoogte gehouden over cliënten en eventuele incidenten.

Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

Meer over deze parels

Best practice aandragen