Terug

Justitiële interventie i-Respect

De justitiële gedragsinterventie i-Respect wordt sinds 2018 uitgevoerd vanuit de drie reclasseringsorganisaties (3RO) en is een individuele extramurale training voor daders van agressie-gerelateerde delicten, die bij de reclassering in een traject zitten. De gedragsinterventie is gericht op het terugdringen van de kans op geweldsrecidive en focust op bewustwording en (gedrags-)verandering. I-Respect is in 2018 als ‘goed onderbouwd’ erkend door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies.

Op basis van terugkerende signalen uit de praktijk komen diverse verbeterpunten naar voren.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen