Terug

Inzet van vrijwilligers

Aan de Ontmoeting zijn ongeveer 1100 vrijwilligers verbonden. Ten opzichte van zo’n 250 medewerkers kan gesteld worden dat dit een groot aantal is. De vrijwilligers zetten zich op verschillende manieren in voor de instelling. Er wordt onderscheid gemaakt tussen locatievrijwilligers en netwerkvrijwilligers. Locatievrijwilligers worden vooral op een locatie van de Ontmoeting ingezet. Dat kan gaan om onderhoudsklussen in de tuin, maar er zijn ook vrijwilligers die workshops of taalles geven. Ook rijden locatievrijwilligers mee naar bijvoorbeeld het ziekenhuis, de rechtbank of het stadhuis. Netwerkvrijwilligers zijn voornamelijk verbonden aan cliënten die ambulante begeleiding krijgen. Zij vervullen een rol als een link naar de maatschappij en helpen bij het opbouwen van een netwerk. Om vrijwilligers goed uit te rusten voor de omgang met de bewoners op locatie volgen vrijwilligers als ze starten een instapcursus en om kennis op peil te houden worden vervolgavonden georganiseerd.

Het voordeel van de inzet van vrijwilligers naast de medewerkers is dat vrijwilligers niet bezig hoeven te zijn met zaken zoals de persoonlijke doelen of eventuele voorwaarden. Dat maakt dat vrijwilligers de cliënten op een andere manier aandacht kunnen geven en meer naast de cliënt kunnen staan. Om vrijwilligers aan te trekken en te behouden heeft de Ontmoeting veel baat bij de christelijke achterban van de instelling. Vanuit hun levensovertuiging willen zij graag hun steentje bijdragen en bij de Ontmoeting kunnen ze handen en voeten geven aan naastenliefde. De kracht is dat het contact tussen cliënt en vrijwilliger beide werelden wat brengt. Dat werkt ook als een sneeuwbaleffect waarbij bestaande vrijwilligers weer nieuwe vrijwilligers meebrengen. Binnen de Ontmoeting zijn er ook netwerkcoördinatoren die een belangrijke rol vervullen in het werven en coördineren van vrijwilligers. Op die manier probeert de Ontmoeting vrijwilligers zoveel mogelijk vanuit hun krachten en interesses in te zetten. Daarnaast wordt er tijd gemaakt om waardering over te brengen op de vrijwilligers. Op die manier probeert de Ontmoeting vrijwilligers duurzaam aan zich te verbinden.

Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1. 

Meer over deze parels

Best practice aandragen