Terug

Inzet van de ervaringsdeskundige

De ervaringsdeskundige heeft een duidelijke rol in de begeleiding en kan ervaring op een goede manier inzetten. Er is ruimte voor eigen inbreng en ideeën. De ervaringsdeskundige is duidelijk onderdeel van het team en is zichtbaar voor cliënten. Cliënten vinden de aanwezigheid van ervaringsdeskundigen in het team erg waardevol om zich gehoord te voelen. De ervaringsdeskundige kan de vertaalslag van het cliëntperspectief maken naar de rest van het team.

Dit betreft een parel van het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

Meer over deze parels

Best practice aandragen