Terug

Inzet van de cliëntenraad

Het Leger des Heils kent in iedere regio een cliëntenraad. Deze raden bestaan uit deelnemers, oud-deelnemers, of een vertegenwoordiger daarvan. De cliëntenraden hebben een belangrijke rol binnen de instelling. Om kwaliteit van zorg te bieden is input van de cliëntenraad belangrijk. Op verschillende manieren heeft het reviewteam gezien hoe de cliëntenraden serieus genomen worden. Zo is er altijd een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenraad die aansluit bij de verschillende specialisatienetwerken die de instelling kent. Ook draagt de cliëntenraad jaarlijks een aantal speerpunten aan waarvan zij graag zien dat daaraan gewerkt wordt. Deze speerpunten zijn gebaseerd op wat de cliëntenraad observeert en signaleert binnen de instelling en terugkrijgt van deelnemers. Ieder directielid adopteert een punt en gaat zo aan de slag met de uitvoering daarvan. Ook hebben medewerkers in een nieuwe functie van teamleider tot hoger een klikgesprek met iemand van de cliëntenraad. Naar aanleiding van het klikgesprek geeft de cliëntenraad advies op welke terreinen diegene zich nog kan ontwikkelen om zijn functie gedegen uit te oefenen. Om input op te halen bij deelnemers van het Leger des Heils probeert de cliëntenraad zichtbaar en benaderbaar te zijn voor deelnemers, bijvoorbeeld door bewonersoverleggen te bezoeken.

Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1. 

Meer over deze parels

Best practice aandragen