Terug

Interventie agressieregulatie voor patiënten in PPC's

Dit project heeft de gedragsinterventie Grip op Boosheid opgeleverd. Grip op Boosheid is specifiek bedoeld voor volwassen gedetineerden met psychiatrische kwetsbaarheid, een licht verstandelijke beperking of een laaggemiddelde intelligentie en (ernstige) agressieproblematiek die verblijven in een PPC. Het betreft patiënten met comorbiditeit van pathologie en/of psychiatrische stoornissen (gedragsstoornis en/of impulsbeheersingsstoornis en/of (sterke trekken van) een persoonlijkheidsstoornis). 

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen