Terug

Integratie van seksualiteit in de behandeling

Binnen de forensische psychiatrie bestaat een gevarieerde expertise op het gebied van seksueel delictgedrag, maar veel minder op het gebied van seksuele gezondheid van zedenplegers en andere patiënten. Daarmee bedoelen we alle vormen van seksueel gedrag die niet tot schade leiden bij de persoon zelf of bij anderen. Zowel patiënten als behandelaren ervaren dit als een gemis. De overtuiging is dat forensische behandeldoelen idealiter zowel gericht zijn op het stoppen van ongezond gedrag (volgens het Risk Needs Responsivity model) als het bevorderen van gezond gedrag (volgens het Good Lives model). Op het gebied van seksualiteit komt dit laatste voor alle patiëntgroepen nog onvoldoende van de grond.

In dit project wordt ern een review van wetenschappelijk evidentie en een inventarisatie van best practices met betrekking tot gezonde seksualiteit en relatievorming in de gesloten forensische zorg (zowel FPC als FPK) gedaan. Daarnaast wordt de mening over de huidige praktijk onder patiënten geïnventariseerd. Op basis hiervan zal een praktisch en concreet stappenplan voor het integreren van gezonde seksualiteit en relatievorming in de behandeling worden beschreven zodat een handreiking ontstaat. 

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen