Terug

Innovatieve manieren van werken

Bij RIBW Overijssel wordt er op innovatieve manieren gewerkt. Zo werkt men met een applicatie dat gekoppeld is aan het elektronisch cliëntendossier, genaamd Caren. Via Caren kunnen cliënten maar ook naasten meelezen in het dossier en hier zelf aan meeschrijven. Op die manier voelen cliënten meer eigen regie over hun traject en krijgen cliënten minder het gevoel dat er óver hen wordt gepraat maar juist mét hen. Een andere innovatieve manier van werken is het werken met het platform Mijn RIBW. In dit platform zijn zeven elementen van ambulante begeleiding opgenomen. Dat gaat om Werk (Waardering, eigenwaarde, respect en kansen), groepszorg, trainen en ontwikkelen (via de academie van zelfstandigheid of andere opleidingen), individuele zorg, zorg op afstand (zoals (beeld)bellen), peer to peer contact en netwerk. Mijn RIBW brengt een nieuwe manier van werken. De zorg en begeleiding is namelijk niet meer aanbod gestuurd waarbij de ambulant begeleider bijvoorbeeld iedere week op hetzelfde tijdstip langs komt, maar meer vraag gestuurd. Cliënten kunnen via de applicatie zelf kiezen welke ondersteuning ze willen krijgen, wanneer en op welke manier. Zo kan een hulpvraag zijn ondersteuning bij boodschappen doen. Deze vraag kan via de applicatie gestuurd worden en daar kan een afspraak voor ingepland worden. Het mooie is dat de hulpvraag niet alleen door begeleiders opgepakt hoeft te worden, hiervoor kunnen ook ervaringsdeskundigen, het netwerk of andere cliënten ingezet worden om de cliënt te ondersteunen. Door meer vraag gestuurd te werken krijgen cliënten meer regie over hun traject, maar ook voor medewerkers is er ruimte om hun werk meer toe te spitsen op de onderdelen die ze het leukst vinden. Zo kan een medewerker die groepsgerichte begeleiding leuk vindt, meer ingezet worden voor de hulpvragen op dat gebied. Dat maakt dat medewerkers gezonder in het werk kunnen blijven en daar ook regie over voelen. Daarnaast is het werken met dit platform een duurzame en toekomstbestendige manier van werken in het licht van de huidige krappe arbeidsmarkt.

Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1. 

Meer over deze parels

Best practice aandragen