Terug

Informatie kwaliteitsjaarverslag

Het kwaliteitsjaarverslag is vormvrij. In pijler 5 staat beschreven welke informatie er minimaal in moet worden opgenomen. Bedenk dat het voor de lezer fijn is als deze informatie herkenbaar en het liefst op één plek is terug te vinden.

Download hier de informatieset kwaliteitsjaarverslag

Best practice aandragen