Terug

Implementatiestudie omgaan met de spagaat krachtgericht werken binnen de BW/MO

Medewerkers in de maatschappelijke opvang staan voor een uitdagende taak: het samenwerken met en ondersteunen van cliënten waarbij vaak sprake is van langdurige problematiek, agressie en verslaving gecombineerd met een forensische achtergrond. Medewerkers willen krachtgericht werken, waarbij zij steeds zoekende zijn naar de balans tussen het behouden van veiligheid en controle, maar ook voldoende ruimte voor autonomie bieden voor cliënten. Daarbij worden medewerkers door de achtergrond van cliënten vaak geconfronteerd met complexe en soms extreme situaties. Dit zorgt er voor dat intrinsiek gemotiveerde medewerkers dagelijks voor stress en dilemma’s komen te staan die een aanslag kunnen doen op hun motivatie en invloed hebben op hun concreet gedrag: de integriteitsparadox zoals Ellemers (2022) die beschrijft. Het gaat dan over het goede doen maar daar soms in de waan van de dag niet toe in staat toe te zijn.

In samenwerking met HVO Querido heeft Hogeschool Leiden in het kader van de KFZ-call 95 ‘Omgaan met de spagaat van krachtgericht werken met forensische cliënten in de opvang’ inzicht verworven in waar medewerkers in hun dagelijks werk tegenaan lopen en hoe zij met dilemma’s kunnen omgaan. Reflecteren binnen lokale netwerken van de organisatie blijkt hierin een sleutelrol te spelen, de medewerkers ervaren dit als zeer nuttig. Gestructureerd reflecteren met behulp van een gespreksleider blijkt te werken om met dilemma’s en met de integriteitsparadox om te kunnen gaan en een bijdrage te leveren aan hun motivatie, het functioneren in het team, maar ook de methode van krachtgericht werken, en daarmee de zorg voor de client beter uit te kunnen voeren . De vraag uit dit implementatieproject luidt: ‘op welke wijze kan de KFZ-call 95 omgaan met de spagaat van krachtgericht werken met forensische clienten in de maatschappelijke opvang worden geimplementeerd?’

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen