Terug

Houding en bejegening in de begeleiding van de patiënt

De patiënten van FPA Zuidlaren zijn trots op de medewerkers, omdat zij hen het gevoel geven dat er ruimte is voor het meedenken aan het eigen behandelplan en dat er met hen samengewerkt wordt aan het behalen van de individuele doelen. Binnen FPA Zuilaren is er ruimte voor de patiënt op geleide van het initiatief dat een patiënt toont. Als patiënt kun je zelf sturing geven aan je leerdoelen door dit aan te geven in gesprekken met je persoonlijk begeleider en je behandelaar. Ook kun je meedenken aan je langere termijn (uitstroom)traject. Dit gaat in goed overleg tussen patiënt en begeleider. Dit overleg wordt als ondersteunend ervaren, doordat zaken die soms anders lopen – hoe frustrerend ook- kunnen worden uitgelegd. De patiënten vinden dat er binnen de diverse afdelingen goed wordt gecommuniceerd en zij hebben dat ook gemerkt in de afgelopen periode als er keer op keer weer veranderd beleid was door de veranderlijke coronasituatie. Als je mede dankzij de houding en bejegening van het personeel kunt bereiken dat de patiënt inziet waarvoor ze geholpen worden, dan heb je als FPA een parel in handen.

Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk FPA cyclus 7. 

Meer over deze parels

Best practice aandragen