Terug

Herstelondersteunende interventies patiënten met psychotische stoornis

In dit rapport is gekeken naar welke effectieve herstelondersteunende behandelinterventies al beschikbaar zijn voor deze specifieke doelgroep, die bovendien op de navolgende factoren scoren. Meegenomen zijn interventies die (a) empowerment en zelf-management stimuleren, (b) familie en sociale omgeving betrekken bij de behandeling en integratie in de samenleving, (c) gericht zijn op de woon- en werksituatie (intra-/extramuraal) en tot slot (d) gericht zijn op ervaringsdeskundigheid en lotgenotengroepen.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen