Terug

Helpers en Helden: Schema Focused Therapy (SFT) voor LVB

Dit betreft een variant van SFT die voor het forensische veld is aangepast voor de behandeling van cliënten met een persoonlijkheidsstoornis waarbij sprake is van een (geschiedenis) van probleemgedrag en een matig tot hoog recidiverisico. Deze behandeling is echter niet geïndiceerd voor cliënten met LVB, omdat deze behandeling vraagt om een meta-cognitief vermogen, ofwel het vermogen om te reflecteren op het eigen denken, voelen en gedrag. Dit is bij mensen met een LVB doorgaans beperkt. De conceptuele en intellectuele beperkingen kunnen het lastig maken om reguliere SFT te begrijpen en dus om deze behandelvorm goed in te zetten. De uitvoerders van dit project hebben gewerkt aan een vertaalslag die SFT ook inzetbaar maakt voor de (forensische) LVB doelgroep. De naam "Helpers en Helden", verwijst naar de doelstelling van deze behandeling: het versterken van gezonde modi.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen