Terug

Handreiking voor het werken met vrouwelijke plegers van terrorisme

Terrorisme leidt tot maatschappelijk aangrijpende gevolgen zoals verlies van levens en emotioneel leed (Bongar, 2006). Vrouwelijke terrorismeplegers spelen een belangrijke rol hierin en hun aantal in Nederland neemt, mede door terugkeer uit het buitenland, toe (Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 2020, 2022). Twee belangrijke vragen voor hun veilige terugkeer in de maatschappij zijn (1) of er bij hen sprake is van een verhoogd risico op (herhaald) terroristisch geweld vanuit psychopathologie, en (2) welke bejegeningswijze tijdens re-integratie bij hen het meest effectief zal zijn. Empirische kennis hierover bij vrouwen bestaat echter nauwelijks (Rakhshandehroo et al., ingediend). Het doel van dit onderzoek is dan ook in deze leemte te voorzien en een handreiking te ontwikkelen, gebaseerd op empirisch onderzoek.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen