Terug

Handreiking voor verlof

Het projectresultaat leidt tot een leidraad voor een  eenduidige  uitvoering van het verlofbeleid. Tevens biedt de intercollegiale toetsing na voltooien van de Handreiking VT tot een continu proces van kwaliteitsverbeteringen en aanscherping van de Handreiking VT (PDCA cyclus).  

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen