Terug

Handreiking risicomanagement LVB

In dit onderzoek is een handreiking opgeleverd die voor hulpverleners een praktische leidraad biedt om in de praktijk het risicodenken uit de forensische zorg en het functioneringsniveau uit de VG-zorg beter met elkaar te integreren in de behandeling van LVB-cliënten. In deze handreiking wordt aandacht besteed aan hoe deze twee componenten elkaar aanvullen en wat dit kan betekenen voor het inrichten van het risicomanagementplan en de bejegening van deze specifieke groep cliënten. Er wordt gebruik gemaakt van twee instrumenten, de SEO-R² en de AVVB, die zich focussen op het in kaart brengen van het emotioneel functioneren respectievelijk het adaptief functioneren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt in kaart gebracht hoe verschil in perspectief doorslaggevend kan zijn voor de juiste focus in behandeling. 

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen