Terug

Handreiking "LVBeeld"

Deze interactieve training heeft als doel het herkennen van LVB-signalen (inclusief soft signs) én kennis van de betekenis van LVB te vergroten. Professionals zullen met behulp van filmfragmenten getraind worden in het (her)kennen van LVB. De training bestaat uit een combinatie van beelden (films) van LVB- en niet-LVB-jongeren, discussie, oefening en kennisoverdracht. In de films (inter)acteren (LVB-)jongeren met een acteur thema’s die representatief zijn voor hun belevingswereld, denk aan een conflict met een bewaker: “je mag hier niet roken of je scooter parkeren”.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen