Terug

Handreiking indicatiestelling forensische zorg voor LVB

In dit onderzoek zijn factoren onderzocht die een rol spelen bij het slagen of mislukken van behandelingen van cliënten met een LVB. Aan de hand van een enquête onder behandelaren binnen de GGZ en de VGZ zijn er een aantal factoren naar voren gekomen die kunnen maken dat de behandeling van cliënten met LVB vastloopt. Daarna zijn verdiepende interviews afgenomen bij een aantal behandelaren en hun cliënten. Ook zijn de Pro Justitia-rapportages van deze cliënten geanalyseerd. 

In het laatste hoofdstuk van dit rapport zijn een aantal suggesties gegeven voor domeinen die de PJ-rapporteur kan onderzoeken om tot een advies voor plaatsing en behandeling te komen van onderzochten met een LVB. Het onderzoek op de verschillende domeinen zou moeten leiden tot een keuze voor de dominante grondslag: verwijzen naar de forensische GGZ of naar de VGZ, waarbij wordt ingegaan op de noodzakelijke zorgintensiteit, het benodigde beveiligingsniveau en de waarschijnlijke nodige vervolgzorg na een forensische traject.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen