Terug

Handreiking behandeling van (chronische) insomnie bij patiënten van forensische afdelingen

Cognitieve gedragstherapie voor insomnie (cgt-i) is wereldwijd de eerste keuze interventie voor insomnie. Aan de hand van de resultaten van het multicenteronderzoek en de ervaringen van slaapdeskundigen met deze populatie waaruit bleek dat standaard cgt-i protocol niet optimaal is voor deze populatie, is een supplement geschreven. Hierop aansluitend is ook een handreiking ontwikkeld voor psychiaters, psychologen en verpleegkundigen ter ondersteuning van de diagnostiek en behandeling van insomnie op de forensische afdelingen. De geplande interne en externe pilot ter evaluatie van het supplement en de handreiking is echter niet goed verlopen door meerdere factoren, die zowel omgevingsbepaald, patiëntgebonden als organisatorisch van aard zijn. In de discussie wordt een aangezet gegeven tot een werkbaarder behandelproces.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen