Terug

Grip op agressie (GOA)

Het programma Grip op Agressie (GoA) richt zich op het verminderen en voorkomen van agressief (delict)gedrag en het vergroten van vaardigheden van de cliënt in het herkennen van en omgaan met spanning die leidt tot agressief gedrag. Tevens biedt het programma richtlijnen voor de dagelijkse bejegening van cliënten met agressieproblematiek. Het programma kan zowel individueel als in groepsverband worden aangeboden.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen