Terug

Goed Ernaast

Forensische problematiek heeft niet alleen veel invloed op cliënten en patiënten die de forensische zorg in moeten, maar ook op hun directe omgeving. Familie, vrienden en andere naasten krijgen te maken met de gevolgen van het (grensoverschrijdende) gedrag van de cliënt/patiënt en ervaren dit allen op hun eigen manier. Het kan daarbij prettig zijn om te weten dat je er als naaste niet alleen voor staat. Of om te weten dat de gevoelens en gedachten die het (vertoonde) gedrag van de cliënt/patiënt bij je op kunnen roepen, heel normaal zijn.
Het doorlopen van deze ondersteuningsmodule kan zorgen voor meer begrip voor de situatie en de eigen reactie hierop en kan naasten de (h)erkenning geven die soms nodig is. 

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen