Terug

Forensische FACT LVB

De ervaringen met (F)ACT LVB zijn positief. Met deze methode heeft De Borg een doelgroep weten te bereiken die voorheen nog onvoldoende werd bereikt of niet de juiste zorg kreeg. Cliënten en financiers van zorg hebben positieve ervaringen met of  een positief beeld van (F)ACT en hulpverleners zien dat cliënten profiteren van deze zorg, omdat ze in staat zijn om cliënten in zorg te houden en drop-outs te voorkomen, opnames te beperken en het justitieapparaat te ontlasten. De praktische uitvoering van het model en de certificering verschillen per instelling maar scoren overal voldoende. De administratieve lastendruk en productiedruk is echter overal nog buitenproportioneel hoog, welke optimale implementatie van de (F)ACT tegen kan werken. 

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen