Terug

Forensische deskundigheidsbevordering

Een parel gevonden tijdens de reviewdag is de manier waarop forensische deskundigheidsbevordering wordt aangeboden binnen de instelling. RIBW Nijmegen & Rivierenland heeft een eigen training ontwikkeld op het gebied van forensische zorg voor geïnteresseerde medewerkers. Voorafgaand aan de training volgen medewerkers twee modules van de Forensische Leerlijn. Vervolgens wordt in twee dagdelen de theoretische kennis vertaald naar de praktijk. De training wordt gegeven door medewerkers met veel forensische ervaring. Daarnaast is er een ervaringsdeskundige betrokken bij de training die het cliëntperspectief onder de aandacht brengt. Ook op dit gebied wordt er gebruik gemaakt van de samenwerking met de Pompestichting. Omdat medewerkers van de RIBW Nijmegen & Rivierenland deels gedetacheerd zijn bij de resocialisatie-afdeling Meander van de Pompestichting, vindt er kennisuitwisseling plaats tussen de forensische klinische setting en aan de andere kant de beschermd wonen sector. Op die manier kan forensische kennis richting de RIBW stromen en het herstelgericht denken kan meer doordringen bij de medewerkers van de Pompestichting. Ook loopt er een onderzoek voor een masterscriptie gericht op het professionaliseren van de forensische zorg. RIBW Nijmegen & Rivierenland is voornemens de aanbevelingen die uit het onderzoek komen op te pakken waardoor de teams beter uitgerust zijn voor de begeleiding van de forensische cliënt.

Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO Cyclus 1.

Meer over deze parels

Best practice aandragen