Terug

Focus op het terugdringen van het recidiverisico

In de begeleiding van forensische cliënten is Pameijer zich erg bewust van de opdracht die justitie geeft, namelijk het verminderen van het recidiverisico. Dat betekent dat Pameijer risico- en beschermende factoren vanaf begin van het traject in beeld heeft, dat de doelen in het begeleidingsplan daarop toegespitst worden en dat het hele begeleidingsteam gericht werkt aan en zich inzet voor deze doelen. Daarbij is het van belang dat de lijntjes met de ketenpartners rondom een forensische cliënt kort zijn, om ook buiten de begeleiding van Pameijer de focus op risico- en beschermende factoren te borgen. Om het werken aan recidivevermindering in het begeleidingstraject te borgen is de gedragsdeskundige eindverantwoordelijk over alle trajecten en ziet de gedragsdeskundige erop toe dat de opdracht duidelijk voor ogen blijft in het team.

Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1. 

Meer over deze parels

Best practice aandragen