Terug

Expertsysteem beroepsgeheim PPC's

Het doel van dit project was om zorgprofessionals in de penitentiaire inrichting ondersteuning te bieden op dit gebied (specifiek zij die binnen de penitentiaire psychiatrische centra werkzaam zijn). In het project is een digitaal expertsysteem ontwikkeld om de (zorg)professional te ondersteunen bij beslissingen rondom het beroepsgeheim. Binnen dit expertsysteem kunnen medewerkers concrete situaties voorleggen met de daarbij behorende vraag omtrent het al dan niet verstrekken van medische informatie. Aan de hand van jurisprudentie, onderzoeken en wetgeving wordt hierbij de relevante normering rondom de kwestie van het beroepsgeheim in het systeem verwerkt. 

Klik hier voor meer informatie

In 2023 wordt dit instrument geactualiseerd en verbeed naar de hele forensische zorg.

Best practice aandragen