Terug

E-Health: zelfscore app

Met het gebruik van deze zelfscore applicatie kunnen forensisch psychiatrisch patiënten hun eigen beschermende- en risicofactoren invullen. De items van de risicotaxatie-instrumenten HKT-R en HCR-20V3 zijn hiervoor vertaald naar vragen die zo goed mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van patiënten. De scoring van de vragen wordt vervolgens visueel weergegeven in een spinnenweb-achtige figuur. Verschuiving van de bolletjes op de assen naar binnen of naar buiten in dit spinnenweb geven de vooruitgang/achteruitgang aan op de verschillende factoren. Hetgeen door de patiënt gescoord is kan daarna in overleg met de behandelaar worden geëvalueerd, maar dit is niet verplicht. Het uiteindelijke doel is dan ook om de patiënt meer eigenaar te maken van herstel en zo bijvoorbeeld ook behandelmotivatie te vergroten.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen