Terug

Duurzame verbinding

In 2012 werd in de FPK van Inforsa gestart met het beleid van ‘duurzame verbinding’: een werkwijze van relationele zorg in de kliniek en het houden van contact na behandeling (na afsluiten van de formele behandelrelatie). Met als een van de doelen om de recidive (bij korter durende justitiële maatregelen en specifiek na strafrechtelijke machtiging (artikel 37)) terug te dringen.

Naast dat tussen 2012 en heden ervaring is opgedaan met deze werkwijze, heeft er ook wetenschappelijk onderzoek plaatsgevonden. Dat onderzoek heeft geleid tot een beschrijving van de relationele werkwijze in de kliniek. Daarnaast is de waarde en betekenis onderzocht voor (ex)-cliënten en voor medewerkers. Ook is een studie uitgevoerd naar de tweejaarlijkse strafrechtelijke recidive van ex-artikel 37 cliënten.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen