Terug

Do's & don'ts e-health

In dit project is zowel op proces- als op inhoudsniveau geïnventariseerd welke soorten e-health toepassingen uit de zorgsector (zoals de reguliere GGZ, somatische zorg en verslavingszorg) succesvol, dan wel niet-succesvol zijn in de praktijk en wat de redenen hiervan zijn.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen