Terug

Diagnose en delictgevaar bij volwassenen met ASS

Het vroegtijdig herkennen en stellen van de diagnose autismespectrumstoornis (ASS) bij forensisch psychiatrisch patiënten is van belang in de risicotaxatie en voor het opstellen van een passend behandel- en begeleidingsplan gericht op het voorkomen van recidive. De aanleiding voor deze call was het ontbreken van een handelingsprotocol voor het diagnosticeren van ASS binnen de forensische psychiatrie. Ook ontbrak er een overzicht van specifieke risicofactoren die effect hebben op de in te zetten behandeling en bijbehorend risicomanagement voor deze categorie patiënten.  In dit handelingsprotocol wordt een werkwijze beschreven voor het inzetten van screening en diagnostiek voor patiënten met een autismespectrumstoornis in de forensische psychiatrie. Dit handelingsprotocol is zowel voor de rapportages pro justitia onderzoek als binnen de zorg inzetbaar. 

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen