Terug

Delictanalyse voor mensen met LVB

Deze call heeft als doel het ontwikkelen van een module  voor cliënten met een LVB. De reguliere module delictanalyse wordt hierbij als uitgangpunt genomen. Dit betekent dat de delictanalyse voor LVB in principe dezelfde structuur en inhoud zal behouden als de reguliere module delictanalyse, en delictanalyset het te ontwikkelen product een supplement wordt op de bestaande module delictanalyse. Onder punt 5 (resultaten) in dit projectvoorstel is toegelicht wat onder ‘supplement’ wordt verstaan en wanneer hier eventueel van af wordt geweken. De delictanalyse voor LVB is een diagnostisch instrument en uitgangspunt is om deze zo efficiënt mogelijk uit te voeren. De cliënt wordt zoveel als mogelijk betrokken, echter zal betrokkenheid in sommige gevallen beperkt zijn gezien de beperkingen van de cliënt. Een essentieel van dit project is het onderzoeken op welke wijze de terugkoppeling van de delicttheorie voor specifiek deze cliënten groep zal plaatsvinden, en op welke wijze de vertaling voor de client er uit moet komen te zien.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen