Terug

De stem van de cliënt

De stem van de cliënt wordt binnen RIBW Overijssel erg serieus genomen. Op verschillende manieren wordt de input van cliënten meegenomen in de processen en beleidsontwikkeling. Zo zijn er cliënten aanwezig bij sollicitatiegesprekken met nieuwe medewerkers en leveren cliënten input voor vakgroepen. Ook klinkt de stem van de cliënt door naar de teams en beleid via de ervaringsdeskundigen in de instelling. Ervaringsdeskundigen zorgen dat het cliëntperspectief wordt meegenomen in bijvoorbeeld teamoverleggen. Dit kan ook werken als een spiegel voor het handelen van professionals. De waarde en het succes van de inzet van ervaringsdeskundigen wordt gezien en de input wordt ook serieus genomen.

Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1. 

Meer over deze parels

Best practice aandragen