Terug

De plannen m.b.t. werving en selectie van het forensische team

Er zit een duidelijke gedachte achter de wervingsprocedure met betrekking tot het forensische team. Door de focus te leggen op werving van medewerkers met ervaring in de forensische zorg of aanverwante settingen wil IrisZorg Beekbergen kennis en kunde op gebied van beveiligen en krachtgericht werken evenwichtiger borgen in het team.

Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1. 

Meer over deze parels

Best practice aandragen