Terug

De Forensische Leerlijn

De Forensische Leerlijn is een gratis online leeromgeving met meer dan 30 e-learning modules speciaal ontwikkeld voor de Forensisch Zorg. Aan alle modules is input geleverd door professionals die werkzaam zijn in het forensische veld.

Het doel van de Forensische Leerlijn is deskundigheidsbevordering en ontwikkeling van vakmanschap van forensische professionals. De leerlijn helpt instellingen en professionals om op laagdrempelige wijze te werken aan verbeteren van kennis en kunde. Werken in de forensische zorg vraagt namelijk veel van de professionals. Professionals moeten beschikken over een breed scala van specialistische kennis, vaardigheden en attitudes en deze kennis onderhouden.

In de Forensische Leerlijn krijgen beginnende én ervaren medewerkers in de forensische zorg kosteloos specialistische scholing aangeboden. Er zijn overstijgende modules gemaakt en modules onderverdeeld in de volgende thema’s:

  1. Forensisch werk- en leefklimaat
  2. Psychopathologie en delictrisico
  3. Risicotaxatie en -management
  4. Samenwerking
  5. Wet- en regelgeving

Omdat het online modules zijn kunnen professionals in hun eigen tijd en verdiepingsniveau hun persoonlijke leerpad samenstellen en zo zelf werken aan vakmanschap en professionaliteit. Dit draagt bij aan een zo effectief mogelijke behandeling van patiënten, het vergroten van veiligheid binnen de instellingen en een veilige samenleving.

Naar de Forensische Leerlijn

Best practice aandragen