Terug

De forensische cliënt op de juiste plek

De eindproducten bestaan beide uit twee onderdelen: leefgebieden voor informatieuitwisseling en de werkwijze met aandachtspunten in het contact met cliënt en ketenpartners. De onderdelen komen inhoudelijk overeen met de factoren uit het RiskNeed-Responsivity model en het Good Lives Model. Op basis van recente wetenschappelijke inzichten en de pilot is victimisatie toegevoegd binnen een van de leefgebieden. De werkwijze bevat elementen van shared decision making en herstelgericht werken.

De tools zijn bedoeld als inspiratie tot een nieuwe werkwijze. De cultuurverandering naar herstelgericht werken binnen de BW/MO-sector is al in volle gang maar niet overal. De forensische sector loopt hierin nog niet gelijk aan de GGZ. Een begrijpelijke reden hiervoor is de spagaat die professionals ervaren bij het begeleiden van deze doelgroep in hun re-integratie en het borgen van de veiligheid van de samenleving. Dit vraagt om scholing in de herstelvisie en destigmatisering. Voor gebruik dienen de tools een plek te krijgen in het systeem van de eigen organisatie, zoals een elektronisch patiënten dossier (EPD) of Informatiesysteem forensische zorg (Ifzo). Dit vraagt om een zorgvuldige aanpak in afstemming met een projectleider en de informatie en automatisering (I&A-) afdeling.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen