Terug

De cliënt centraal stellen

De Borg is een samenwerkingsverband van de vier door de overheid erkende SGLVG- instellingen: Fivoor, Ipse de Bruggen, STEVIG en Trajectum. De instellingen beschikken over expertise in de behandeling van mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen (SGLVG).

De Borg-instellingen zijn sterk in het betrekken van de cliënt in de behandeling. Bij het vormgeven van de behandeling staat het inzichtelijk maken van de behandeling voor de cliënt centraal binnen de instellingen. Alle instellingen schrijven het behandelplan in begrijpelijke taal, zodat de cliënt snapt wat er van hem verwacht wordt en kan volgen welke ontwikkeling hij doormaakt. Er wordt gestreefd naar maatwerk in de behandeling, waarbij modules worden aangepast aan de draagkracht, draaglast en de behandeldoelen van de individuele cliënt. Diverse instellingen maken gebruik van motiverende gespreksvoering waarmee ze de cliënt blijvend stimuleren te werken aan zijn behandeldoelen. Zijn sociale netwerk wordt betrokken waarbij middels bezoek, gesprekken en indien nodig systeemtherapie gewerkt wordt aan een stevig vangnet voor de cliënt tijdens en na zijn behandeling.

Instellingen hebben daarnaast oog voor de mooie en de moeilijke momenten. Successen worden gevierd, ook de kleine, en er wordt gezorgd voor een warme overdracht bij verandering van leefomgeving en/of behandelomgeving. Cliënten worden gestimuleerd mee te denken over de invulling van het behandelplan en worden actief betrokken bij evaluaties. Signaleringsplannen worden in samenwerking met de cliënt opgesteld en worden voortdurend geactualiseerd.

Een voorbeeld hiervan is van BC Middenweg, onderdeel van Ipse de Bruggen.
Op diverse manieren laat BC Middenweg zien dat de cliënt centraal staat in de behandeling:

  • De afstemming in duidelijke taal voor de cliënt
  • Het gebruik van pictogrammen in de signaleringsplannen
  • De cliënt ervaart eigenaarschap over zijn behandeling
  • De behandelaar die cliëntvolgend is en de holistische benadering

Er heerst een sfeer waarin de cliënt voelt dat hij ook kwetsbaar mag zijn. Het team beschikt over doorzettingsvermogen en is geduldig. Hiermee wordt een prettig en passend behandelklimaat geschept.

Best practice aandragen