Terug

De cliënt als gesprekspartner

De Borg is een samenwerkingsverband van de vier door de overheid erkende SGLVG- instellingen: Fivoor, Ipse de Bruggen, STEVIG en Trajectum. De instellingen beschikken over expertise in de behandeling van mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen (SGLVG). De Borg-instellingen zijn sterk in het betrekken van de cliënt bij de behandeling.

Een voorbeeld hiervan is hoe STEVIG | Dichterbij vormt geeft aan cliëntgerichtheid. De wijze waarop het behandelplan en het risicomanagement opgesteld is in voor de cliënt begrijpelijke taal, de holistische benadering en het betrekken van de cliënt bij alle evaluaties. STEVIG ziet en hoort de cliënt écht en zo wordt het door cliënten ook gevoeld.

Opvallend is hoe goed de ambulante tak van STEVIG de holistische benadering heeft weten te borgen in het intake-en evaluatieproces. Bij de start van de behandeling voeren de toekomstige sociaal psychiatrisch verpleegkundigen het intakegesprek, zodat direct gestart wordt aan het opbouwen van een band en behandelaren tevens kennis kunnen maken met eventueel aanwezig netwerk. De totale intake wordt gedaan door drie verschillende behandeldisciplines waarbij er goed geobserveerd wordt. Er wordt gekeken naar biologische, sociale en emotionele factoren. Hierdoor ontstaat een breed en compleet beeld van de cliënt. Bij de evaluaties worden de cliënt en zijn netwerk betrokken en zijn begeleiders aanwezig. Dit zorgt voor eenduidigheid in begripen korte lijnen.

Kijk op de website voor meer informatie.

Best practice aandragen