Terug

Continuïteit van zorg

Een parel binnen BW Forint is de manier waarop continuïteit van zorg voor de cliënten wordt geboden. Cliënten die op de BW wonen zijn verbonden aan een ForFACT-team van de AFPN, onderdeel van Lentis. Een ForFACT-team bestaat uit verschillende disciplines: psychiater, psycholoog, ervaringsdeskundige, orthopedagoog, maatschappelijk werker en casemanager. De casemanager uit het ForFACT-team is de continue factor. De casemanager houdt het traject van de cliënt in de gaten en coördineert welke ketenpartners ingeschakeld moeten worden voor de cliënt. Hoewel de casemanager meer naar de achtergrond treedt als een cliënt op de BW komt wonen en de persoonlijk begeleider taken oppakt, blijft de casemanager altijd betrokken en op de hoogte. Als een cliënt doorstroomt vanuit BW Forint, blijft de casemanager ook betrokken en eventueel kan een cliënt dan verbonden worden aan een regulier FACT-team als een forensisch titel afloopt. Er wordt zo dus meebewogen waar de cliënt is, wat als voordeel heeft dat er niet opnieuw kennisgemaakt hoeft te worden met de cliënt. Dit verlaagt de risico’s op terugval bij overgangsmomenten. Omdat BW Forint onderdeel is van een grote organisatie als Lentis die verschillende vormen van forensische zorg in huis heeft, kan zorg makkelijk op- en afgeschaald worden en blijft de casemanager als continue factor betrokken.

Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1.

Meer over deze parels

Best practice aandragen