Terug

Contacten met betrekking tot werk en participatie

Binnen het programma van de Ontmoeting werken cliënten binnen een aantal maanden toe naar een werk- of dagbestedingsplek buiten het terrein van de Ontmoeting. Om cliënten op een geschikte en passende plek door te laten stromen zijn er goede contacten met werkgevers in de buurt. Daarnaast zijn er ook goede contacten met een aantal uitzendbureaus, die veel voor de cliënten kunnen betekenen op het gebied van werk en participatie. Op deze manier lukt het vaak goed om een cliënt buiten het terrein aan de slag te laten gaan. De sleutel in goed contact is het contact duurzaam onderhouden. Werkgevers zijn erbij gebaat dat er geen gedoe is op de werkvloer en daar kan op ingestoken worden door benaderbaar te zijn als er wat aan de hand is en mee te denken in oplossingen.

Dit betreft een parel uit het Kwaliteitsnetwerk BW/MO cyclus 1. 

Meer over deze parels

Best practice aandragen