Terug

Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er

Het onderzoek heeft geleid tot een handreiking voor het beoordelen of en op welke wijze het betrekken van slachtoffers of nabestaanden bij de behandeling van forensisch patiënten effectief kan zijn. Deze handreiking die is bedoeld voor forensisch netwerkbegeleiders en behandelaars, geeft handvatten die zowel inhoudelijk (criteria, beoogde doelen) als procedureel (hoe wordt dit vormgegeven in de uitvoeringspraktijk) houvast bieden voor het betrekken van slachtoffers met hun diversiteit aan kenmerken en wensen. Bij de handreiking worden verschillende scenario's  beschreven en doorlopen in een stroomdiagram. 

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen