Terug

Competentieset forensisch sociaal professional

Deze publicatie beschrijft de zeven competenties die uniek zijn voor de forensisch sociaal professional. Ze dienen als verdieping op de beroepscompetenties van de sociaal werker en van de jeugd- en gezinsprofessional. Met de set kunnen beroepsverenigingen, opleidingen en werkgevers hun opleidingstrajecten en de beroepspraktijk verbeteren. Ook wordt hiermee doorstroming, scholing en afstemming met het onderwijs makkelijker. Professionals kunnen de competentieset gebruiken voor reflectie op het eigen functioneren.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen