Terug

Cliëntprofielen 3RO

Op basis van de te ontwikkelen profielen van cliënten van 3RO kan de reclasseringsmedewerker zijn/haar aanpak en aanbod beter aan laten sluiten bij de specifieke kenmerken van cliënten. Met alleen het onderscheiden van verschillende cliëntprofielen zijn de medewerkers van 3RO echter nog onvoldoende geholpen. Juist het gesprek over de cliëntprofielen met professionals van reclassering en forensische zorg en het bespreken van de aanpak en aanbod dat relevant is voor cliënten in de verschillende profielen is van toegevoegde waarde. Daarom worden in het huidige project - naast het identificeren van de cliëntprofielen - ook focusgroepen georganiseerd.

Klik hier voor meer informatie

Best practice aandragen